AutoZeker is een samenwerking tussen Centraal Beheer en MIK B.V. login Inloggen
Disclaimer MIK B.V.
Uw premie berekenen
Disclaimer MIK B.V.
Disclaimer MIK B.V.

MIK B.V. spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de informatie op deze site. Ook streeft zij ernaar dat de tool waarvan gebruik kan worden gemaakt deugdelijk werkt. MIK B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de overeenkomsten die tot stand worden gebracht met gebruikmaking van de tool. MIK B.V. is geen partij in die overeenkomsten. Mochten er onjuistheden of onvolledigheden in de informatie en de tool voorkomen, dan is MIK B.V. niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. MIK B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site en de tool te wijzigen.

MIK B.V. streeft naar een foutloze werking en goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. MIK B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet of het gebruik van de informatie en de tool. Voorbeelden hiervan zijn storingen, of onderbrekingen van, of fouten, of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door MIK B.V., of door u aan MIK B.V., of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

MIK B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.